Likenai

Piliečių teisė į reabilitacijos ligoninėje teikiamas medicinines paslaugas

 

1. Už suteiktas medicinines paslaugas pacientams, atvykusiems suaugusiųjų antrinei reabilitacijai, palaikomajai reabilitacijai ar ambulatorinei antrinei reabilitacijai, apmokama iš PSD (privalomojo sveikatos draudimo) fondo biudžeto lėšų. Visa bazinė reabilitacijos kaina kompensuojama piliečiams, siunčiamiems pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus parodymų sąrašus.

2. Nemokamai teikiamos būtinosios pagalbos paslaugos (pirmosios pagalbos ir skubios medicinos pagalbos), nepriklausomai nuo draustumo privalomuoju sveikatos draudimu. 

3. Pacientas už suteiktas paslaugas moka, kai:

  • pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;

  • pacientas draustas privalomuoju sveikatos draudimu ir atvykęs pats kreipiasi į įstaigą, neturėdamas TLK (Teritorinės ligonių kasos) pažymos;

  • paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos, nesusijusios su diagnozuotos pagrindinės ligos gydymu;

  • paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos, nenurodytos TLK (Teritorinės ligonių kasos) privalomųjų gydomųjų paslaugų sąraše;

Informacija: pacientams atvykusiems gydytis savo lėšomis, Likėnų reabilitacijos ligoninė nedarbingumo pažymėjimų neišduoda.

 

Naudinga

 

INFORMACIJA PACIENTAMS: 

Piliečių teisė į reabilitacijos ligoninėje teikiamas medicinines paslaugas

Pacientų kreipimosi tvarka

 


Taikomos procedūros naudojant didelės mineralizacijos - natūralų mineralinį vandenį, taip pat Likėnų gydomąjį purvą

 

 

Teodoras Grotusas

teodoras grotusas foto.jpg

Vanduo „LIKĖNAI“

003_gedasfoto_lt.jpg

Valdytojas

Reklaminis skydelis

2015 Likėnų reabilitacijos ligoninė